Prečo stále zabúdam figúrky z tanečných hodín

Viacerí tanečníci sa mi sťažovali po tanečných hodinách na rovnaký problém. Síce sa im páčila hodina, ale deň po hodine si už nacvičovanú figúrku nepamätajú. Prečo sa to deje? Veď na hodine to šlo tak dobre. Tiež ste mali takúto skúsenosť? Nuž pozrime sa na koreň problému.

Veru problém je dosť komplexný na to, aby sme ho mohli vyriešiť jedným článkom a pár vetami, ale skúsime Vám priblížiť, prečo sa tento jav deje.

Verejné kurzy nie sú zamerané na to, aby každý jeden z účastníkov zvládol technicky správne tanečné figúrky. Toto samozrejme so sebou prináša, že sa necítite v tanci najkomfortnejšie. Niektoré pohyby sú práve z nedostatočných technických znalostí dosť krkolomné a preto sú aj dlhodobo nezapamätateľné.

Verejné kurzy majú svoj koncept, podľa ktorého tanečníci napredujú učením sa figúrok v krátkych zostavách. Zostavy sú pre tanečníkov s dlhoročnou skúsenosťou možno jednoduché, ale pre nováčikov je to celkom fyzicky aj psychicky namáhavé.

Keďže navštevujete viaceré hodiny od rôznych inštruktorov naraz, musíte mať na zreteli, že každý tanečný inštruktor učí svoje zostavy vo svojom individuálnom štýle a učí ich na rovnakej úrovni v inom poradí, prípadne v inom slede ako ostatní. Preto máte niekedy pocit, že niečo som už tancoval, ale toto je úplne celé nové a je to náročnejšie, inokedy sa Vám zase zdá byť celá figúrka jednoduchá.

Keďže na verejných hodinách nie je veľa času na vysvetlovanie filozofie, techniky, naprávanie jednotlivcov a každú jednu chybu, napreduje sa približným tempom skupiny, ktoré závisí od šikovnosti väčšiny. Ak ste jeden z tých najšikovnejších, čakáte na 30 ďalších tanečníkov, kým to zvládnu zatancovať a ak ste zase z tých, čo potrebuje viac praktizovať a čas na pochopenie, tak zase sa čaká na Vás. Ideálne to nikdy nebude, preto sa ide zlatou strednou cestou.

Z toho čo sme teda vyššie uviedli vyplýva, že neučíme sa technicky tancovať, lebo tanečné kurzy nie sú povinná školská dochádzka, ale je to Vaša voľnočasová aktivita, ktorá Vás má tešiť a robiť Vám radosť. Napriek tomu sa dajú eliminovať problémy so zabúdaním tanečných figúr.

V prvom rade by sme chceli prízvukovať, že alfa omega celého je opakovať a trénovať, nepoľaviť a skúšať. Tieto činnosti sú pre tanečníkov kľúčové. Ak Vás tanec naozaj baví, tak to budete brať ako odmenu a nie ako niečo nepríjemné, či negatívne.

Na to, aby ste sa mohli zlepšovať svoju tanečnú úroveň je nutné vedieť správnu techniku základných krokov, pohybu tela a tiež práce rúk. Po kvalitnom zvládnutí základov sa môže level zvyšovať.

Aby ste vyššie uvedené dosiahli, máte viac možností. Vyhľadajte si pre Vás vyhovujúce tanečné kurzy, alebo oslovte inštruktora tanca a zamerajte sa na kvalitu, nielen na zábavu. Ako pomôcku sem uvádzame skupinové hodiny a súkromné hodiny, ktoré boli vytvorené práve preto, aby ste mohli napredovať v malých skupinách alebo sami na súkromných hodinách. Odstránite svoje zlozvyky, naučíte sa správne kroky, figúrky a porozumiete aj postupu správneho spájania mysle a tela tak, aby ste už nemali problém so zabúdaním figúrok. Poznáme cestu, stačí, ak sa na ňu rozhodnete s nami vydať.

Ako ďalšia alternatíva je aj ponúkané video online. V našich videách máte presne spracované tanečné zostavy tak, aby ste ich nedokázali zabudnúť. Keďže inštruktorská dlhoročná prax ukázala kameň úrazu tanečníkov, vieme na čo sa máme zamerať pri učení ďalších generécií a na čo dbať, aby ste si tanec mohli užívať v pohodlí a s láskou.

Aj vy ste v tej veľkej skupine tanečníkov, ktorí si nepamätajú figúrky z hodín, asi je čas na rozšírenie obzoru a zamyslenie sa nad skupinovými hodinami a službou video online.